Sektor 3 Szczecin rozpoczyna cykl webinarowy dotyczący wymogów dla organizacji pozarządowych stawianych przez Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pierwszy webinar odbędzie się 24 czerwca o godzinie 17.00. Spotkanie poprowadzi Bartosz Wilk.

Organizacje pozarządowe służą społeczeństwu. Powinny być otwarte, przejrzyste a ich działania dostępne dla każdego kto chciałby w nich uczestniczyć. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wymaga od samorządów oraz od organizacji korzystających z pieniędzy publicznych (konkursy grantowe) zapewnienia jak największej dostępności dla każdego, niezależnie od wieku czy poziomu niepełnosprawności. Co za tym idzie, organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne muszą tak je planować, aby ten poziom zapewnić.

Wyróżniamy 3 zakresy dostępności:

  • architektoniczną,
  • cyfrową,
  • informacyjno-komunikacyjną.

Od 20 września 2021 roku w konkursach grantowych muszą znaleźć się zapisy gwarantujące dostępność dla osób z niepełnosprawnościami do zadań publicznych. W przypadku, kiedy organizacja nie wypełni wymogów dostępowych, osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Pytanie brzmi jak podejść do tematu dostępności w działaniach mojej organizacji? Na co zwrócić uwagę, jak przygotować stronę www czy materiały multimedialne, jak ułatwić dostęp do siedziby organizacji? Na te pytania odpowiemy w cyklu webinarów Dostępne czwartki. Przedstawiciele szczecińskich organizacji będą mogły dowiedzieć się o wymogach stawianych przez Ustawę oraz w jaki sposób podejść do nich w planowaniu własnych działań.

Prowadzący

Spotkania poprowadzi Bartosz Wilk – współautor książki Zapewnianie i finansowanie dostępności. Praktyczny poradnik dla sektora publicznego. Prawnik i ekonomista, aplikant radcowski. Autor książki pt. Raport o stanie JST, wydanej w 2020 r. przez Wydawnictwo C.H. Beck. Kierownik projektu naukowego Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W 2015 r. został laureatem konkursu Diamentowy Grant, dzięki czemu w latach 2015–2017 kierował projektem naukowym Ochrona Pomników Zagłady w polskim systemie prawnym. W 2017 r. w ramach programu Erasmus+ odbył praktyki w hiszpańskiej organizacji pozarządowej Access Info Europe, zajmującej się prawem do informacji w Unii Europejskiej i państwach członkowskich. Członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2015–2018. Odbył wyjazdy naukowe do Holandii i Szwajcarii, natomiast wyniki prowadzonych badań prezentował na konferencjach naukowych w Rumunii, Czechach, Bułgarii i Zjednoczonym Królestwie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, poświęconych funkcjonowaniu administracji publicznej, dostępowi do informacji publicznej, prawu samorządowemu oraz partycypacji społecznej.

Terminy webinarów:

  • 24 czerwca godzina 17.00 – dostępność architektoniczna,
  • 1 lipca godzina 17.00 – dostępność informacyjno-komunikacyjna,
  • 8 lipca godzina 17.00 – dostępność cyfrowa,
  • 15 lipca godzina 17.00 – alternatywne formy zapewnienia dostępności, projektowanie uniwersalne.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: FORMULARZ

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale mają szczecińskie organizacje pozarządowe. Webinary zostaną powtórzone w okresie sierpień-wrzesień 2021 dla osób, które nie mogły uczestniczyć w webinarach czerwcowo-lipcowych.

Zadanie Dostępne NGO jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.