Projekt „Kwalifikacje informatyczne na czasie” – cykl bezpłatnych specjalistycznych szkoleń w branży IT. Od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 realizowany jest projekt unijny pn. „Kwalifikacje informatyczne na czasie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem jest umożliwienie zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych w obszarze IT 270 osobom z woj. zachodniopomorskiego. Działania obejmują przeprowadzenie cyklu 7 specjalistycznych kursów informatycznych oraz cyklu 3 szkoleń z zakresu zarządzania projektami informatycznymi.Kursy i szkolenia kończą się egzaminami zewnętrznymi organizowanymi przez licencjonowane podmioty uprawnione do certyfikacji.

Specjalistyczne kursy informatyczne:

  • Web Applications,
  • C Certifications CLA,
  • Oracle Certified Professional Java SE Programmer,
  • VMware VSphere:I nstall, Configure, Manage,
  • Red Hat Enterprise Virtualization,
  • Oracle Certified Professional,
  • ISTQB.

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami IT:

  • Prince 2 Foundation,
  • PMP,
  • Prince 2 Practicioner.

Organizacja wsparcia: tryb stacjonarny i zaoczny, 4-8h/ dzień. Zajęcia odbywać się będą w trybie uwzględniającym potrzeby osób pracujących i niepracujących oraz sytuacji prywatnej w jakiej się znajdują uczestnicy projektu.

Obszar realizacji: województwo zachodniopomorskie. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona w zależności do miejsca skompletowania gr. 10 osób. Egzaminy wewnętrzne weryfikujące poziom nabytych kompetencji przeprowadzone będą w ostatnim tygodniu zajęć. Po zdaniu egzaminu wewnętrznego uczestnik projektu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia upoważniające do podejścia do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego zgodnie ze specyfiką kursu. Wszystkie
działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i są nieodpłatne dla uczestników projektu.

Informacje o projekcie oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępne są na stronie:
http://sawg.pl/projekty/kwalifikacje-informatyczne- na-czasie

Bieżące informacje o projekcie dostępne są również na stronie projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/kwalifikacjenaczasie/

Osoba kontaktowa:
Marta Tokarczyk
Koordynator Projektu
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
mail: marta.tokarczyk@sawg.pl
tel. 696 147 045

Numer projektu: RPZP.08.06.00-32- K130/17
Wnioskodawca: Butterfly Consulting Sp. z o.o. z Wrocławia
Partner Projektu: Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z Wrocławia
Dofinansowanie projektu z UE: 1 868 164,56 zł