Stowarzyszenie POLITES zaprasza dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat na zajęcia kulturowe, językowe, kreatywne i naszym zdaniem najlepsze w Europie, bo prowadzone przez wolontariuszy i wolontariuszki Programu Europejski Korpus Solidarności z Gruzji, Ukrainy, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Grecji. 

Więcej o naszych wolontariuszach i wolontariuszkach:

Warsztaty zimowe CULTURE SHAKE 2020 to mix gier, warsztatów kreatywnych, poznawania nowych krajów i kultur – wszystko po angielsku. Na I TURNUS zapraszamy młodych w wieku 9-12 lat, na II TURNUS – młodych w wieku 13-16 lat.

Terminy:

  • I TURNUS odbędzie się w dniach 10.02.2020 – 14.02.2020,
  • II TURNUS odbędzie się w dniach 17.02.2020 – 21.02.2020.

Opłata – 120 zł za turnus (w tym poczęstunek, materiały, ubezpieczenie).
Warsztaty odbędą się w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny 91 450 11 46 lub pod adresem E-mail biuro@polites.org.pl.

Przed podjęciem decyzji o udziale prosimy o zapoznanie się z dokumentem: UMOWA UCZESTNICTWA CULTURE SHAKE 2020. Następnie, prosimy o wypełnienie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CULTURE SHAKE 2020. Wypełniony formularz należy przynieść do siedziby Stowarzyszenia POLITES na ul. Dworcową 19/205 w Szczecinie lub zeskanowany przesłać na adres E-mail biuro@polites.org.pl

Działanie jest realizowane w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności oraz przy współpracy z Miastem Szczecin.