Opp, czyli Organizacja Pożytku Publicznego, to specjalna grupa wśród NGOsów, która może m.in.otrzymywać słynny 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli chcesz aby Twoja organizacja została OPP w tym roku, to koniecznie zgłoś się do nas, bo czas zostało niewiele….

19 698 859,71 zł. Tyle pieniędzy trafiło do szczecińskiej izby skarbowej w 2013 roku w ramach 1% dla organizacji pożytku publicznego. Czy w roku 2015 ta kwota będzie większa? Czy lokalne OPP przekonały do siebe mieszkańców?

Organizacje pozarządowe posiadające status OPP 1% są uprawnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2013 kwota, która wróciła do naszego miasta to prawie 20 mln złotych. Dzięki wpisaniu kilku cyfr w zeznaniu podatkowym, nasze lokalne organizacje mają możliwość prowadzić swoje działania, które niejednokrotnie wzbogacają możliwości Szczecina.

Nie każdy może zbierać 1% z podatku

Status Organizacji Pożytku Publicznego 1% (OPP) nie przysługuje każdemu. W dużym skrócie – aby go uzyskać organizacja musi udokumentować minimum 2 letnią działalność na rzecz pożytku publicznego (Co, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oznacza „Działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie”.). Oprócz tego musi złożyć odpowiednie dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego. Kwestie formalne mogą zająć trochę czasu i lepiej żeby organizacja, jeśli chce mieć status OPP 1%, rozpoczęła przygotowania możliwie jak najwcześniej. Teraz jest ostatni dzwonek, aby zdążyć z formalnościami i móc otrzymywać 1% w 2016 roku.

Druki druczki i jeszcze statuty… jak to ogarnąć?

Jak to bywa z urzędowymi dokumentami, ich zrozumienie często przyprawia o ból głowy. Gdzie szukać pomocy? Od 2010 na terenie miasta działa Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, które jest od tego aby wspierać organizacje i osoby w nich działające. Sektor 3 pomaga zarówno w kwestiach formalno-prawno-księgowych (możliwość uzyskania statusu OPP 1%), doradza skąd pozyskiwać fundusze na działania, jak nie zginąć prowadząc organizacje. Same wsparcie merytoryczne to nie koniec – na miejscu NGOsy mogą korzystać z sal (na spotkania, warsztaty, szkolenia) oraz ze sprzętu (drukarka, komputery, skaner, ksero).

– jesteśmy od tego, aby rozwiewać wszelkie wątpliwości i pytania związane z funkcjonowaniem NGOsów. Kwestie księgowe i prawne, konsultacje i szkolenia, miejsce i sprzęt. Wszystko to oferujemy lokalnym organizacjom pozarządowym nieodpłatnie. Pomożemy też przy uzyskaniu statusu OPP 1%. Mamy do dyspozycji najlepszych speców w tej dziedzinie, dlatego żadna sprawa nam nie straszna!

Abyśmy mogli pomóc przy formalnościach związanych z uzyskiwaniem statusu OPP 1% organizacja musi się do nas zgłosić przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (LINK). Kiedy napłynie do nas zgłoszenie od razu staramy się działać 🙂

Chcę być OPP!