Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze prowadzi Biuro Porad dla mieszkańców Szczecina. Darmowe konsultacje dla każdego mieszkańca Szczecina są dostępne do końca 2015 roku. Pracownicy Biura pomagają w 4 punktach Szczecina.

Biuro Porad dla mieszkańców Szczecina….

jest zadaniem z zakresu  upowszechniania  i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Stowarzyszenie prowadzi Biuro w którym  kompetentni Doradcy udzielają bezpłatnie informacji i porad w zakresie:

 • procedur i spraw urzędowych,
 • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury),
 • spraw mieszkaniowych,
 • opieki medycznej i niepełnosprawności,
 • trudnych spraw rodzinnych,
 • problemów w pracy,
 • spraw konsumenckich,
 • zagadnień własności, roszczeń majątkowych, podatków,
 • zadłużeń, pożyczek, kredytów,
 • spraw związanych z przestępczością, resocjalizacją i adaptacją społeczną. 

Doradcy udzielając bezpłatnego poradnictwa i doradztwa informują mieszkańców Szczecina o przysługujących im prawach oraz spoczywających na nich obowiązkach  istotnych w procesie rozwiązania ich problemu oraz udzielają pomocy w wyborze optymalnego rozwiązania. 


Aby skorzystać z doradztwa należy się wcześniej umówić: 
http://biuroporadszczecin.pl/umow-sie-na-porade/


Biuro Porad dla mieszkańców Szczecina – zasady działania

Prowadzone przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze – w relacjach z klientami Biura,  kieruje się „złotymi regułami” – standardami poradnictwa: bezpłatność, poufność, bezstronność, otwartość, niezależność, aktualność i rzetelność informacji, samodzielność klienta, dostępność usług, udzielanie porad wg jednolitego schematu doradzania.

Uruchomione zostały cztery Punkty Porad i E – Biuro:

 • Szczecin, al. Wojska Polskiego 113: poniedziałek – piątek: w godz. 10.00 -15.00
 • Szczecin, al. Wojska Polskiego 63 (wejście od ul. Piłsudskiego – IV p. Fundacja  sektor 3, sala konsultacyjna IV p. nr 4/9 ) :
  czwartek: w godz. 16.00 -18.45
 • Szczecin, Os. Słoneczne, ul. Rydla 93 (Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże – Klub os. „Dąb” sala edukacyjna) : sobota: w godz. 09.00 -12.00
 • Szczecin, Os. Skolwin, ul. Stołczyńska 171; sobota w godz. 09.00 -12.00; porady zgodnie z harmonogramem.

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze zostało wpisane do KRS w czerwcu 2009 r. pod nr  KRS 0000332502, ale nasza działalność  i aktywność  ma swój początek w czasach transformacji ustrojowej w latach po 1989 r., w okresie zmieniającej się rzeczywistości, w której początkowo znaczna część  społeczeństwa nie potrafiła się odnaleźć. Jesteśmy grupą kobiet, która rozpoczęła wspólny projekt pod nazwą Biuro ds. Kobiet celem którego było poradnictwo, informacja, pomoc skierowana do kobiet. 

Szybko okazało się , że pomocy i wsparcia potrzebują też mężczyźni , którzy zgłaszali się do Biura po poradę w rozwiązaniu swoich problemów  i wolontariuszki z Biura ds. Kobiet doradzały, pomagały, kierowały do instytucji właściwej w merytorycznym rozwiązaniu problemu. Członkami Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze są kobiety: prawnicy, psycholodzy, doradcy zawodowi, kuratorzy, ekonomiści , pedagodzy, pracownicy socjalni i inni.

Biuro porad dla mieszkańców Szczecina