Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza na bezpłatne warsztaty dla pracowników i wolontariuszy z otoczenia osób niepełnosprawnych.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego informuje, że realizuje projekt pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów osób niepełnosprawnych”, współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, działanie 7.2 POKL.

Projekt skierowany jest do osób pracujących i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pracowników instytucji zainteresowanych podniesieniem skuteczności w integracji społecznej oraz jakości świadczonych usług w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Są jeszcze wolne miejsca w zakresie:

  • Doradca osoby niepełnosprawnej wyspecjalizowany w planowaniu kariery zawodowej osoby niepełnosprawnej – 25 godzin – Terminy realizacji: 15-16.10.2011, 22-23.10.2011, 05.11.2011;
  • Aktywizacja zawodowa i instrumenty rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych – 30 godzin – Termin realizacji: Listopad 2011;
  • Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 25 godzin – Terminy realizacji: 05-06.11.2011, 12-13.11.2011;
  • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym – 20 godzin – Termin realizacji: Październik/Listopad 2011.

Uczestnikom zajęć zapewniamy: ciepły posiłek, materiały szkoleniowe, certyfikat.
Termin zakończenia projektu: Grudzień 2011.

Informacje i zapisy