Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu pisania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu pisania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które odbędzie się 2 lutego 2012 r. w Szczecinie.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć:

  • Jak właściwie przygotować wniosek na nowych zasadach PO FIO na rok 2012?
  • Jak uzyskać wysoką punktację przy ocenie wniosków przez ekspertów?


Zgłoś się na nasze szkolenie!


Tematyka szkolenia obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

  • Praca metodą projektu w aspekcie PO FIO na rok 2012
  • Zmiany w dokumentacji konkursowej
  • Najczęściej popełniane błędy we wniosku o dofinansowanie
  • Kryteria horyzontalne, co to takiego i jak je spełnić na etapie przygotowania projektu oraz na etapie realizacji
  • Właściwe przygotowanie części merytorycznej wniosku (uzasadnienie realizacji działań, grupy docelowe, opis działań, harmonogram)
  • Właściwe przygotowanie budżetu wniosku
  • Ocena wniosku, na co szczególną uwagę zwracają eksperci oceniający

Szkolenie odbędzie się 2 lutego 2012 r. w dwóch turach.

I tura – 10.00 – 13.30 – liczba osób: 50

II tura – 14.30 – 18.00 – liczba osób: 50

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. W szkoleniu może uczestniczyć jedna osoba z organizacji pozarządowej.

Miejsce szkolenia:
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie, IV piętro, sala 400

Trener: Artur Gluziński – ekspert FIO, POKL

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Zgłoszenia przyjmujemy faksem na numer tel. 91 44 16 231 lub drogą mailową (skan) na adres  mpieczynska@wzp.pl do dnia 31.01.2012 r.

Zapraszamy!