Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne, księgowo- finansowe, sprawozdawcze i inne

SCWOP Sektor3 zaprasza na bezpłatne doradztwo m.in. księgowe, prawne, finansowe, dot. zamknięcia roku w organizacjach pozarządowych (sprawozdawczość).

Doradztwo odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu i zakresu konsultacji. Konsultacje odbywają się wg indywidualnych potrzeb przedstawicieli organizacji pozarządowych. Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z innej tematyki doradztwa według potrzeb organizacji.

Wszystkich zainteresowanych konsultacjami prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 91 350 82 99 lub przesłanie informacji z tematem konsultacji i proponowanymi data i godzinami spotkania na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.