Betlejemskie Światło Pokoju zawita 20 grudnia do Szczecina.  „Odważ się być dobrym”- to hasło tegorocznej sztafety przekazania ognia z Betlejem.

Dzisiejszy świat nie promuje poprawnych postaw, zanika kultura społeczna, moralność. Często czynienie dobra jest niepopularne, wręcz niepożądane. Hasło „Odważ się być dobrym” to nawołanie, podkreślenie by szukać w sobie dobra, którym można dzielić się z innymi.
 
Betlejemskie Światło Pokoju, niesione harcerską sztafetą przez całą Polskę, przybywa do Szczecina 20. grudnia. W Kościele Garnizonowym przy pl. Zwycięstwa o godzinie 17.00 nastąpi uroczyste przekazanie Światła. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do odebrania Światła i jego dobrego ciepła, jakie ze sobą niesie.
 
Betlejemskie Światło Pokoju – ogień zapalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem przekazane zostało przez skautów słowackich harcerzom ze Związku Harcerstwa Polskiego. W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju. Przekazywane z rąk do rąk przez harcerki i harcerzy z ZHP dotrze do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, urzędów, instytucji, mediów. Podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie przekazane Prezydentowi RP, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów, instytucji i przyjaciół harcerstwa: policji, straży granicznej oraz wielu innych…
Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest przez ZHP skautom z: Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji. Na pokładzie harcerskiego jachty „Zawisza Czarny” zostanie także przewiezione do Danii.
 
Także w naszym regionie Betlejemskie Światło Pokoju trafi do najbardziej potrzebujących jego ciepła. Światło zaniesiemy miedzy innymi do Domów Dziecka, Szpitali, Domu Kombatanta oraz przekażemy władzom miasta i województwa. Na co dzień Betlejemskie Światło Pokoju będzie dostępne w siedzibie naszej Chorągwi ZHP w Szczecinie, oraz komend Hufców na terenie całego województwa. 
 
20 grudnia o godzinie 16.00 z placu Armii Krajowej (przed Urzędem Miasta) wyruszy Marsz Dobrych Ludzi (LINK). O godzinie 17.00 w Kościele Garnizonowym na placu   zwycięstwa uroczystość przekazania Ognia z Betlejem poprzedzi koncert bożonarodzeniowy. Tutaj też harcerze przekażą  Betlejemskie Światło Pokoju władzom miasta i wszystkim chętnym.
 
Zastępca Komendanta Chorągwi ds. programowych
hm. Ryszard Łuczkowski
783 950 930