Sztuka drogą do dobrej komunikacji, czyli warsztaty społeczno–artystyczne  dla członków organizacji pozarządowych w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Podczas tego wyjątkowego spotkania nastąpi próba ubrania w słowa i pokazana różnorodności pól, w obrębie których objawia się obywatelska aktywność.

Brak spójności stanowiska sektora pozarządowego tak naprawdę nie wynika z rozbieżnych interesów, a jedynie z braku umiejętności prowadzenia zrozumiałej komunikacji. Szczeciński Inkubator Kultury wierzy w to tak bardzo, że postanowił dokonać społeczno-artystycznego eksperymentu. Rusza rekrutacja do projektu, którego pomysłodawczynią i koordynatorką jest szczecińska artystka Natalia Szostak. Główną ideą jest współpraca i współtworzenie ALFABETU NGO. W ramach jednego spotkania temat sektora pozarządowego stanie się wykładnią dla twórczego działania i zostanie zamknięty  w kilkudziesięciu symbolach, których kształt będzie zależał od obecnych na spotkaniu osób.

Wyniki twórczej integracji wybranych organizacji pozarządowych zaprezentowane zostaną w grudniu podczas wernisażu w Inkubatorze. Nie jest wymagane żadne przygotowanie czy uzdolnienia artystyczne, nie trzeba być także reprezentantem instytucji związanej z kulturą – istotne są jedynie chęci do spotkania i współdziałania. Liczba miejsc jest bardzo ograniczona – do projektu zaproszonych zostanie tylko 15 osób (po 1 przedstawicielu danej organizacji).

Terminarz:

  • 20 listopada 2013 r., godz. 10:00-16:00: twórcza burza mózgów ALFABET NGO (spotkanie integracyjno-artystyczne)
  • 4 grudnia 2013 r., godz. 18:00: wernisaż ALFABET NGO

 

Organizator: Miasto Szczecin, Szczeciński Inkubator Kultury, Stowarzyszenie Media Dizajn

Miejsce: Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90 Szczecin

Koordynator: Natalia Szostak

Kontakt: Kinga Rabińska: krabinska@mediadizajn.pl, tel. 91 424 04 64

Zapraszamy!