Urząd Miasta Szczecin zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w programie „Nowa jakość dla Szczecina: aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji” na spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentowana zostanie nowa diagnoza miasta oraz zbierane propozycje dotyczące działań we wskazanym obszarze.


„Nowa jakość dla Szczecina”: Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
18.08.2017 r. Sektor 3 Szczecin, aleja Wojska Polskiego 63, 
sala multimedialna (III piętro), godz. 16.00


Podczas spotkania przedstawiona zostanie nowa diagnoza, która wskazuje osiedla: Centrum, Śródmieście – Zachód i Turzyn jako priorytetowe w procesie rewitalizacji Szczecina. Uczestnicy spotkania, po zapoznaniu się przede wszystkim z zasięgiem terytorialnym i problemami tych obszarów będą mogli zaproponować działania, które ich zdaniem przyczynią się do poprawy jakości życia i atrakcyjności tej części miasta. Propozycje, na które czekamy ( np. animacje społeczne,
spotkania dla mieszkańców, działania na rzecz rodzin, działalność kulturalna) powinny rozwiązywać problemy społeczne, gospodarcze i podnosić jakość życia mieszkańców wskazanych w diagnozie obszarów do rewitalizacji.

"Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń z rewitalizacją wiemy, że człowiek, jest podstawą tego procesu, dlatego chcemy położyć szczególny nacisk na angażowanie mieszkańców na każdym etapie prac" – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – "Wskazanie centrum miasta jest dla nas jasnym sygnałem, że pomimo szeroko zakrojonych działań i zmian na tym obszarze obecni mieszkańcy wciąż borykają się z problemami, a pozostali, w tym przedsiębiorcy nie widzą w nim potencjału do życia i inwestowania."

Od 2010 roku w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Szczecina zaplanowanych zostało ponad 100 działań rewitalizacyjnych, takich jak remonty kwartałów, programy społeczne, modernizacje i termomodernizacje budynków, czy remonty ulic. Z tego 42 zostały zakończone, kolejne są w realizacji lub w planie działań w najbliższe lata. Obecna diagnoza i aktualizacja LPR są kontynuacją działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie Szczecina sukcesywnie od 2010 roku.

Propozycje mieszkańców mają szansę znaleźć się w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Do 8 września propozycje będą przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

  1. przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,
  2. wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
  3. złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

Diagnoza dostępna na stronie: http://wojskapolskiego.szczecin.eu/614-2/
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!


~informacja Biura Prasowego Urzędu Miasta Szczecin