Serdecznie zapraszamy do zapoznania się do z nowym projektem 'Akademia ludzi aktywnych’.

Drodzy młodzi przyjaciele

Jednym z fundamentalnych praw człowieka jest prawo do dobrowolnego zrzeszania się, a swoboda działalności i zaangażowanie obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji. Wdrażanie tego prawa w życie codzienne to główne zadanie organizacji pozarządowych (NGO). Organizacje te realizują pewną misję, a nie dążą do uzyskania zysku czy zdobycia władzy.

Rok 2011 został ogłoszony EUROPEJSKIM ROKIEM WOLONTARIATU.

Celem Akademii Ludzi Aktywnych jest promocja aktywności, kreatywności, oraz gotowości do podejmowania nowych wyzwań i wolontariatu. Wolontariat jest działaniem, w ramach którego zachodzi relacja biorę – daję, czyli że robię to nie tylko albo nie przede wszystkim dla wielkiej idei a dla siebie, swojej satysfakcji, umiejętności, zdobycia nowej wiedzy, poznania nowych znajomych, a przy tym dając z siebie coś dla innych.

Możliwość zapoznania się z dotychczasowym dorobkiem, sferami aktywności i formami pracy organizacji pozarządowych to kluczowa metoda aktywizowania młodzieży do aktywności i pracy w NGO, promocji wolontariatu, szerokiego uświadomienia ważnej funkcji, jaką spełniają organizacje pozarządowe.

Obecnie w Szczecinie zarejestrowanych jest ponad 2000 organizacji. Organizacje te prowadzą swoją działalność w wielu różnych dziedzinach umożliwiających aktywny udział w ich pracy wszystkim chętnym bez względu na wiek, możliwości, zainteresowania.

Czym zajmują się organizacje pozarządowe? Jaką rolę odgrywają w życiu społecznym i budowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego? W jaki sposób można założyć fundację czy stowarzyszenie? Czy warto działać w organizacjach pozarządowych i jakie są tego korzyści?

Na te i inne pytania otrzymacie odpowiedź biorąc udział w zajęciach AKADEMII LUDZI AKTYWNYCH. Naturalną okazją do realizacji tego typu przedsięwzięcia staje się V Tydzień Inicjatyw Pozarządowych i X Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI.

Szczegóły o tych ważnych wydarzeniach dla szczecińskich NGO-s znajdziecie na stronie www.platany.org

W programie Akademii proponujemy Wam interesujące wykłady, ciekawe zajęcia i warsztaty. A na wyróżniających się słuchaczy naszej Akademii czekają atrakcyjne nagrody.

Mam nadzieję, że wśród „studentów” naszej Akademii nie zabraknie uczniów Waszej klasy.

Rektor Akademii Ludzi Aktywnych
Ryszard Łuczkowski

Pobierz (.doc) | Regulamin / Pełny program / Kartę zgłoszeniową