Jak zbudować silną pozycję i markę organizacji? Jak dobrze zaplanować i prowadzić działania komunikacyjne? Jak mówić do odbiorców, aby nas rozumieli? Jak dzięki temu osiągać zamierzone cele? Fundacja Netcamp, Facebook i Techsoup zapraszają na bezpłatne szkolenia social media dla organizacji pozarządowych w regionie.Już w październiku w ramach Akademii Dobrej Komunikacji startuje cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, dzięki któremu dowiecie się, jak efektywnie komunikować i promować swoją działalność w mediach społecznościowych.

Na najbliższym szkoleniu dowiecie się, jak stworzyć plan komunikacji w social media, dlaczego każda organizacja jest marką, jakie błędy w komunikacji popełniamy i jak ich uniknąć.

Pierwsze szkolenia odbędą się w Szczecińskim Inkubatorze Kultury w dwóch grupach:

Liczba miejsc jest ograniczona. Z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie będziemy się kontaktować mailowo.