Zapraszamy na bezpłatne szkolenie ABC projektowania na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie wraz ze Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zapraszają na bezpłatne szkolenie nt ABC projektowania „Od pomysłu do projektu”. Celem spotkania jest poznanie podstawowych zasad przygotowywania projektów, w tym znajomość logiki projektowej na przykładzie projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz wzajemne poznanie się i zainicjowanie współpracy pomiędzy lokalnymi liderami.

czas: 15 maja 2012, godzina 16-19
miejsce: SCWOP Sektor3, IV piętro, świetlica

Spotkanie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych osób i organizacji, które chcą zapoznać się z metodą tworzenia projektów. Tematyka spotkania będzie obejmować m. in.:

  • podstawowe zasady przygotowywania projektów – logika projektowa;
  • projekty partnerskie;
  • analiza sytuacji problemowej, celów, strategii działania;
  • pole problemów i matryca logiczna projektu jako przydatne narzędzia projektowania;
  • przykład dobrze i źle przygotowanego projektu;
  • przygotowanie pola problemów prostego projektu – ćwiczenie.

Po spotkaniu będzie możliwość umówienia się na indywidualne spotkania z Animatorem. Szkolenie poprowadzi Krzysztof Musiatowicz – Animator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie. Ekspert ds. rynku pracy i integracji społecznej, doradca i trener. Wieloletnie doświadczenie w pracy i współpracy z administracją publiczną (m.in. Naczelnik Wydziału ds. EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w latach 2006-2007).W 2011 r. doradca kluczowy w Regionalnym Ośrodku EFS, od stycznia 2012 – animator lokalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na podstawie ankiety zgłoszeniowej dostępnej TUTAJ.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 11 maja 2012. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy !

Więcej informacji na temat ZARR do pobrania TUTAJ.