Unikatowe w skali Europy dokumenty, w tym listy sułtanów i wielkich wezyrów kierowane do królów i dostojników Rzeczypospolitej, można oglądać od 13 kwietnia w Książnicy Pomorskiej.

Ekspozycja zatytułowana „600 lat kontaktów polsko‑tureckich 1414–2014” składa się z dokumentów o polsko-tureckich relacjach dyplomatycznych, handlowych i kulturalnych  pochodzących z Archiwum Koronnego Warszawskiego, a obecnie przechowywanych przez Archiwum Główne Akt Dawnych. Dokumenty te, w skład których wchodzą m.in. listy sułtanów i wielkich wezyrów kierowane do królów i dostojników Rzeczypospolitej, stanowią unikalny zbiór w skali Europy.

Otwarcie wystawy, której towarzyszyć będzie wykład szczecińskiego przewodnika Przemka Głowy o stosunkach polsko-tureckich, odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 13:00 w Sali Kolumnowej Książnicy Pomorskiej, ul. Podgórna 15/16.

Podczas otwarcia prezentowana będzie również publikacja „Orzeł i Półksiężyc. 600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji” wydana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.  Książka zawiera 31 tekstów napisanych przez Polaków o Turcji na przestrzeni ostatnich sześciu wieków, od Jana Długosza, przez księcia Mikołaja Radziwiłła Sierotkę, Jana Potockiego czy Michała Sokolnickiego, aż po Witolda Szabłowskiego. Te autorskie relacje, często niewolne od stereotypów i konwencji literackich swoich epok, wnoszą wiele nowego do postrzegania i rozumienia Turcji nad Wisłą.

Wystawę można oglądać od 13 do 25 kwietnia w Sali Kolumnowej Książnicy Pomorskiej.

Organizatorami wystawy są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie i Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie.