04 lutego 2012 – tradycyjnie w pierwszą sobotę miesiąca w Willi Ogrody odbyło się kolejne spotkanie w Kawiarence NGO.

Gościem spotkania był Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin Pan Paweł Szczyrski.

Głównym tematem spotkania była rola organizacji pozarządowych w życiu miasta i akcja przekazywania 1% podatku na rzecz szczecińskich Organizacji Pożytku Publicznego. Uczestnicy spotkania mieli okazję m.in. zapoznać się z podjętymi przez BOP UM Szczecin przedsięwzięciami mającymi na celu wsparcie szczecińskich Organizacji Pożytku Publicznego w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach przekazywania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2011.

Gość kawiarenki przedstawił także jej uczestnikom zrealizowane działania urzędu mające na celu wspieranie NGO tj. m.in. Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Szczeciński Inkubator Kultury, wpisujące się cyklicznie w szczeciński kalendarz wydarzeń przedsięwzięcia Tydzień Inicjatyw Pozarządowych, Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI”, Festyn OPP w CHR Galaxy, Szczecińską Galą Wolontariatu.

Sobotnia kawiarenka była też okazją do wymiany doświadczeń, uwag i pomysłów na zwiększenie poziomu współpracy i wzajemnego wsparcia pomiędzy szczecińskimi NGO.

Zdjęcia z Kawiarenki NGO można znaleźć na stronie TWIKS.