Po raz 4 Stowarzyszenie POLITES zaprasza na międzynarodowe szkolenie nt. kreatywności – „ACTIVacting Employability Through Creativity!”.
W tym roku szkolenie wzbogacone jest o aspekt dotyczący zatrudnienia i rynku pracySzkolenie odbędzie się w Berlinie w dniach 19 – 27 sierpnia 2012. Organizowane jest w ramach unijnego programu „Młodzież w działaniu” w ramach akcji 4.3 Szkolenie i tworzenie sieci. Uczestnicy spędzają na szkoleniu razem całe 7. Nie ma możliwości uczestniczenia tylko w części szkolenia.

Koszt noclegu i wyżywienia pokrywają organizatorzy. Organizatorzy zwracają 70 % kosztów transportu po szkoleniu. Szkolenie organizowane jest przez Citizens of Europe e.v. i Stowarzyszenie POLITES ze Szczecina.

Zwykła opłata za uczestnictwo wynosi 60 EUR. Jesteśmy jednak świadomi, że pieniądze mają różną wartość dla różnych ludzi, dlatego ustanowiliśmy minimalną kwotę opłaty na 40 EUR i maksymalną kwotę wynoszącą 80 EUR. Uczestnicy mogą dokonać opłaty zgodnie ze swoimi możliwościami. Wierzymy, że uda nam się uzyskać założoną kwotę.

Tematem szkolenia jest kreatywność w pracy, projektach i w działaniu. Położymy nacisk na aspekt zatrudnienia, bezrobocia wśród młodzieży i roli kreatywności w pracy z młodymi ludźmi, mogącymi borykać się z problemem bezrobocia. Celem szkolenia jest wzbogacenie uczestników o metody pobudzające kreatywne myślenie, zidentyfikowanie barier w twórczym myśleniu i przećwiczenie kreatywnych sposobów rozwiązywania problemów.

Szkolenie prowadzone będzie metodami aktywnymi i opartymi na zasadach edukacji poza-formalnej.

Udział w nim weźmie 31 osób z takich krajów jak Portugalia, Włochy, Niemcy, Turcja, Wielka Brytania, Rumunia, Łotwa, Francja, Hiszpania, Estonia i Polska.

Szkolenie prowadzone w języku angielskim. Szkolenie poprowadzą Virginia Bertelli , Rui Montez i Sławomir Muzioł.

Stowarzyszenie POLITES poszukuje chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i wysłanie swojego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: na adres: slawomir.muziol@gmail.com

źródło: www.polites.org.pl