Tylko do 30 listopada będą trwały w Szczecinie konsultacje uchwały o inicjatywie lokalnej – uchwale, która – jeśli zostanie dobrze przygotowana –  może pomóc aktywnym mieszkańcom prowadzić działania przy współudziale miejskich środków. Dzięki niej można będzie realizować na przykład szereg przedsięwzięć, które mieszkańcy proponowali w ramach budżetu obywatelskiego.

Podobnie jak w przypadku budżetu obywatelskiego również przy realizacji inicjatywy lokalnej środki na realizację pomysłu nie trafią do wnioskodawców – są wydatkowane bezpośrednio przez Gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Aby ta forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, Rada Miasta Szczecin powinna uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjtywy lokalnej.

W tej chwili (do 30 listopada) trwają e-mailowe konsultacje w tej sprawie, planowane jest też spotkanie specjalnie dla mieszkańców.

Informacje o trwających konsultacjach można znaleźć na stronie www.konsultuj.szczecin.pl

Swoje stanowisko w sprawie zapisów uchwały przesłała już Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa, której Sektor3 jest członkiem.

Ze stanowiskiem ZFP można zaponać się tutaj>>>