Kiedy:
13 Listopad 2018@17:00 – 19:00
2018-11-13T17:00:00+01:00
2018-11-13T19:00:00+01:00
Gdzie:
Sektor 3 Szczecin
aleja Wojska Polskiego 63
70-476 Szczecin
Polska
Koszty:
Bez opłat
Kontakt:
Sektor 3 Szczecin
913508299

Zorganizowanie dużego wydarzenia czy imprezy masowej to odpowiedzialność organizatora, na którym ciąży szereg obowiązków organizacyjnych, technicznych i prawnych. Szkolenie dostarczy kompendium wiedzy dla organizatorów imprez, wskazując normy prawne i przyjęte standardy w procesie przygotowywania i przeprowadzania dużych wydarzeń oraz imprez masowych.

kiedy: 13 listopada 2018 r. w godzinach 17.00 – 19.00
miejsce: sala multimedialna Sektor 3 Szczecin,
zgłoszenia: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

Dostarczy odpowiedzi i wiedzy w następujących obszarach:

 • czym jest impreza masowa? Obowiązki ciążące na organizatorze imprezy lub/ i
  organizatorze imprezy masowej (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych),
 • zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,
 • scenariusz i program merytoryczny wydarzenia,
 • zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez,
 • zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze
  zorganizowaniem imprez masowych,
 • finansowanie wydarzenia,
 • elementy procesu przygotowawczego: Patroni, PR, hospitality, regulamin, wartości dodane – kuluary, itp…,
 • zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

Mini szkolenie prowadzi Agata Lewandowska – doktorantka Wydziału Zarządzania i
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, mgr ekonomii, ukończone studia podyplomowe na kierunku Zamówienia Publiczne. Od 2001 roku współpracuje z Towarzystwem Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO, od 2011 r. sprawuje funkcję Dyrektora Biura Zarządu. Na przełomie 16 lat zorganizowała około stu pięćdziesięciu konferencji, szkoleń, warsztatów, wydarzeń publicznych, nadzorowała przygotowanie i przeprowadzenie około 200 wydarzeń konferencyjno-szkoleniowych. Zajmuje się projektowaniem i pozyskiwaniem środków finansowych, dotacji oraz szeroko pojętego sponsoringu na realizację działań statutowych stowarzyszenia, monitoringiem procesu projektowego, rozliczaniem i kontrolą wniosków, działaniami public relations, gospodarką finansową, marketingiem. Współpracowała, realizując projekty, z Europejską Stolicą Kultury WROCŁAW 2016, Fundacją Sektor3 Szczecin, współorganizuje Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie. W latach 2009 do 2011 – Główny Specjalista ds. Logistyki w Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. W okresie 2006 –
2008 Asystent Dyrektora i Specjalista ds. Sponsoringu w Operze na Zamku w Szczecinie. Od lat związana z pracą w i na rzecz organizacji III sektora, łącząc wiedzę i doświadczenie z dziedziny ekonomii z działaniami na rzecz projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych.