Mail: biuro@sektor3.szczecin.pl   Telefon: 91-350-82-99

covid19ngo

NGO a technologie

Rozwiązania technologiczne dla organizacji pozarządowych w czasie COVID-19 30.04.2020 Walne Zebranie Członków online! Portal NGO.pl pokazuje jak je przygotować/przeprowadzić (LINK) 7.04.2020 W ramach działalności bieżącej Sektor 3 Szczecin udostępniliśmy przestrzeń do wirtualnych spotkań. Szczegóły dostępne pod linkiem (LINK) 14.03.2020 Na platformie Zoom można za darmo korzystać ze spotkań wirtualnych do 40 minut dla dowolnej...

Rządowa pomoc dla trzeciego sektora – specustawa

Rządowa pomoc dla trzeciego sektora – specustawa 23.06.2020 Tarcza 4.0 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf 22.05.2020 Infografika z zebranymi informacjami nt. rozwiązań antykryzysowych dla organizacji pozarządowych https://publicystyka.ngo.pl/tarcza-dla-ngo-infografika 14.05.2020 Tarcza 3.0 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875 27.04.2020 Tarcza 2.0 ZUS dla organizacji pozarządowych https://publicystyka.ngo.pl/organizacje-pozarzadowe-w-tarczy-zwolnienie-50-z-zus 24.04.2020 Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w czasie pandemii COVID-19 https://psz.praca.gov.pl/-/12228097-tarcza-antykryzysowa-covid-19 23.04.2020 Tarcza antykryzysowa 2.0 pytania i odpowiedzi dla...

COVID-19 | realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 1.06.2020 Nabór specjalny w programie społecznik http://spolecznik.karrsa.pl/ 22.05.2020 Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce https://nck.pl/instytucja/aktualnosci/rekomendacje-dla-domow-kultury-w-czasie-epidemii 21.05.2020 Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami dopiero w 2021 roku. A teraz organizacje mogą wysyłać filmiki do Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin pokazujące jak radzą sobie w...

Najem lokali miejskich a COVID-19

Wsparcie dla organizacji korzystających z lokali miejskich. 23.03.2020 Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o umorzenie lub odroczenie płatności za lokal wynajmowany od miasta. Udzielenie ulgi nastąpi na indywidualny wniosek  który należy składać do poszczególnych zarządców lokali  tj.: ZBiLK, STBS, TBS Prawobrzeże. Wsparcie dotyczyć będzie tych organizacji, które poniosą  negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane SARS-CoV-2. Najemcy...

Partnerzy Sektor 3 Szczecin

Jesteśmy członkiem