bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

w roku 2014

 Dotacja w wysokości 10 800,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie 19 maja do 25 maja 2014 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (VIII edycja) oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XIII edycja)" na podstawie umowy nr CRU 14/0000958 z dnia 11.03.2014 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosi 95 000,00 zł.


Dofinansowanie w wysokości 79 540,00 zł przyznana na realizację projektu pod nazwą: "Od sieci do współpracy" na podstawie umowy UDA-POKL.05.04.02-00-H82/14-00 podpisanej w imieniu partnerów przez lidera projektu Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS" z dnia 7 listopada 2014 r. Całkowita wysokość dofinansowania wynosi 891 307,80 zł.Opublikował: Jan Karpierz
Publikacja dnia: 23.10.2015
Podpisał: Jan Karpierz
Dokument z dnia: 23.10.2015
Dokument oglądany razy: 1 507