bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

w roku 2015

Dotacja w wysokości 101 916,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" na podstawie umowy nr CRU 0000268/2015 z dnia 15.01.2015 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosi 148 500,00 zł.


Dotacja w wysokości 6 050,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie 25 maja do 31 maja 2015 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (IX edycja) oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XIV edycja)" na podstawie umowy nr CRU 15/0001108 z dnia 23.03.2015 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosi 90 000,00 zł. 


Dotacja w wysokości 36 140 zł przyznana na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: "PROfesjonalizacja senioralnych NGO" na podstawie umowy nr ROPS/106/2015 z dnia 9.07.2015 podpisanej z Województwem Zachodniopomorskim. Opublikował: Jan Karpierz
Publikacja dnia: 23.10.2015
Podpisał: Jan Karpierz
Dokument z dnia: 23.10.2015
Dokument oglądany razy: 1 374