bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

Zgodnie z §10 Statutu Fundacji Sektor 3 dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f. działalności gospodarczej.
Opublikował: Jan Karpierz
Publikacja dnia: 23.10.2015
Podpisał: Jan Karpierz
Dokument z dnia: 21.10.2015
Dokument oglądany razy: 3 052