bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarząd Fundacji

Zgodnie z § 18 Zarząd Fundacji zajmuje się wszystkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
a. uchwalaniem rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalaniem regulaminów,
c. sprawowaniem zarządu nad majątkiem Fundacji,
d. ustalaniem wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e. przyjmowaniem darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f. występowaniem z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.


W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Jakub Sztombka - Dyrektor Fundacji,
Jan Karpierz - Dyrektor Fundacji.Opublikował: Jan Karpierz
Publikacja dnia: 23.10.2015
Podpisał: Jan Karpierz
Dokument z dnia: 21.10.2015
Dokument oglądany razy: 1 169