w roku 2017

Dotacja w wysokości 111 950,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" na podstawie umowy nr CRU 17/0000024 z dnia 02.01.2017 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosi 160 000,00 zł. Oferta wspólna wraz z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.


Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: "mikroDOTACJE - wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin", dotacja w wysokości 20 000,00zł przyznana na podstawie umowy CRU/17/0002512 z dnia 12.07.2017 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 14 200,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 5 do 11 czerwca 2017 roku w ramach organizacji XI edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz XVI edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI, zwanego dalej w treści ogłoszenia PP" na podstawie umowy CRU 17/0000743 z dnia 24 lutego 2017 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosi 110 000 zł. Oferta wspólna wraz z Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS, Stowarzyszeniem MEDIA DIZAJN.


Dotacja w wysokości 54 300,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Ekonomizacja NGO" na podstawie umowy 508_I/2017 z dnia 17.08.2017 podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosi 58 700,00 zł. Oferta wspólna wraz z Szczecin-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego.


Dotacja w wysokości 15 752,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Ekonomizacja NGO" na podstawie umowy CRU 17/0002402 z dnia 3.07.2017 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosi 17 552,00 zł. Oferta wspólna wraz z Szczecin-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego.


Dotacja w wysokości 3000,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "TechOgnisko- aktywizacja i spotkanie szczecińskich organizacji pozarządowych oraz obywateli społecznie aktywnych" na podstawie umowy NR 53/A/2017 z dnia 1.08.2017 podpisanej z Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.Opublikował: Jan Karpierz
Publikacja dnia: 01.02.2018
Podpisał: Jan Karpierz
Dokument z dnia: 04.08.2017
Dokument oglądany razy: 606
24.04.2019 // sektor3.szczecin.pl/bip