w roku 2016

Dotacja w wysokości 108 416,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" na podstawie umowy nr CRU 15/0005255 z dnia 08.01.2016 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosi 185 000,00 zł. Oferta wspólna wraz z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.


Dotacja w wysokości 12 530,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 30 maja do 5 czerwca 2016 roku w ramach organizacji X edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz XV edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI, zwanego dalej w treści ogłoszenia PP" na podstawie umowy CRU 15/0005254 z dnia 8 stycznia 2016 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosi 110 000 zł. Oferta wspólna wraz z Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS, Stowarzyszeniem MEDIA DIZAJN, Polską Fundacją Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Dotacja w wysokości 6000 przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą:  "Zachodniopomorski Konwent NGO" na podstawie umowy nr CRU /2016/0001728 z dnia 18.05.2016 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 6150,00 przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Zachodniopomorski Konwent NGO" na podstawie umowy nr WWS/12/16 z dnia 28.04.2016 podpisanej z Województwem Zachodniopomorskim.


Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: "Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin – program mikroDOTACJE", dotacja w wysokości 20 000,00zł przyznana na podstawie umowy CRU/16/0003391 z dnia 7.10.2016 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Zadanie rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.


Opublikował: Jan Karpierz
Publikacja dnia: 04.08.2017
Podpisał: Jakub Sztombka
Dokument z dnia: 10.02.2016
Dokument oglądany razy: 1547
20.04.2019 // sektor3.szczecin.pl/bip